С елегантно зидане спестявате пари за довършителни работи

Един от най-масово прилаганите материали в строителството са керамичните тухли. Тухлата се произвежда с определени размери, които отговарят на приети стандарти. Най-често срещаните тухли в миналото са т.нар. „единички” – с дължина 25 cm, широчина 12 cm и дебелина 6,5 cm, както и тухлите „четворки” (25/25/12 cm). В последните години все по-масово в практиката навлизат голямогабаритните тухли. Използването им ускорява значително производителността на труда. Когато тези тухли са произведени по съвременни технологии, то и зидането с тях е лесно и бързо, а стените са прави и с отлично качество.

Все повече се налагат керамичните тухли с вертикални отвори, като най-често срещани са тези, с размери 37,5/25/23,8 cm, (т.е. една такава тухла се равнява на обема на около 12 „единички” или на 3 „четворки”). Най-ярък представител на нашия пазар е тухлата Поротерм (на ф. Винербергер). Освен отличната геометрия, тази тухла притежава високи якостни показатели и добри топлоизолационни характеристики. Винербергер предлагат и голямоформатни тухли за зидане на вътрешни преградни стени – с размери 50/12/23,8 cm, както и тухли за зидане на санитарни шахти – 50/8/23,8 cm.

Други, прилагани в практиката голямоформатни тухли са блокчетата от газобетон. Този материал притежава изключително добри топлоизолационни характеристики. Други предимства на тези тухли са, че са много леки, има голямо разнообразие от размери и че лесно се обработват (лесно се режат с трион). Тук размерите най-често са 60/В/25 см, където В е широчината на блокчетата, която може да бъде между 5 cm и 35 cm, в интервал от 5 cm.

Зидарските разтвори, които се използват при зидането на различните видове тухли, са също различни, в зависимост от спецификата на тухлите и техните свойства, и според типа на конструкцията.

Основно изискване към тухления зид в една сграда е да бъде здрав, за да понася вертикалното натоварване и да го пренася върху носещите елементи (при носещи зидове).

Тухлите се редят в хоризонтални редове, които се полагат един над друг. Най-често се практикува вертикалните фуги да са широки 10 mm, а хоризонталните 12 mm. Тухлените редове трябва да бъдат хоризонтални по дължина и по широчина на стената. За да се спази тази хоризонталност, зидарят обикновено си служи с канап и/или мастар. Тухлите се полагат обикновено лежащи върху широката си страна.

Хоризонталните редове са надлъжни, когато тухлите са положени надлъжно на зида или напречни, когато тухлите се полагат с дължината си напречно на стената.

При използването на тухли „единички” се прилагат различни схеми на изграждане и превързване на тухлите една с друга. Известни са напречна, блокова, кръстата и др. превръзки.

При голямоформатните тухли редовете са само надлъжни. Това улеснява превързването им, което най-често е ½ от дължината на тухлата. За изравняване на реда във вертикална посока тези тухли се режат, в зависимост от вида им – с машина или трион.

Баумит България е разработила различни видове зидарски разтвори, които да удовлетворят всякакви изисквания, поставени от типа тухла или вида на стената.

Основните от тях са:

Баумит ММ 50Баумит ММ 50 – универсален зидарски разтвор, подходящ за всякакви зидарии с обичайните за строителството градивни материали. С него се изпълняват носещи и неносещи стени, зидат се и комини. ММ 50 е фабрично произведена суха смес, състояща се от хидратна вар, цимент, пясък и добавки. Сухата обемна плътност на материала е около 1800 kg/m3, а максималното зърно е до 4 mm – виж повече на:

http://www.baumit.bg/upload/pimdam/pdb/PDBL_MM_50.pdf .

Баумит ММ 50 може да се разбърква с гравитачен смесител или със смесител с непрекъснато действие (проточен). При разбъркване с гравитачен смесител първо се сипва водата – около 6 литра на торба и след това се добавя сухата смес, бърка се 2–3 минути, до получаването на хомогенен разтвор. Разходът се посочва от производителя на тухли и зависи пряко от дебелината на зида и вида на градивния материал. При тухли Поротерм 25 N+F (37,5/25/23,8 cm), както и при Поротерм 38 N+F (25/38/23,8 cm) разходът е около 55–60 литра готов разтвор на 1 кубичен метър.

Баумит ММ 50 се доставя и в силози, с което голямо количество материал се съхранява на малка площ, загубите на материал на строителната площадка се свеждат до минимум, а производителността на труда нараства. При доставка в силоз се използва смесител с непрекъснато действие (проточен). В този случай водата се подава автоматично.

Приготвеният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1–2 часа. Той се нанася по цялата контактна повърхност. При използването му за зидане на голямоформатни тухли с вертикални отвори, благодарение на оптималната си рецептура, не пропада в кухините на тухлите. (сн.2)

При зидане е необходимо да се спазват указанията на производителя на тухли.

Описаният разтвор е за дебелослойно полагане – 12 mm. Освен него ние предлагаме и разтвори – лепила за тънкослойно зидане. За да бъде ефективно използването на тези лепила е необходимо слепващите повърхности на тухлите да имат много добра равнинност и гладкост, за да не повдигат и изкривяват зидарията. Разработените от нас лепила са 2 вида, в зависимост от тухлите: керамични или такива от газобетон.

Баумит РедфиксБаумит Редфикс – лепило за керамични тухли (сн.3) е фабрично произведена суха смес, в състав от цимент, пясък и добавки и е разработена за зидане и лепене на всички зидарии от керамични тухли с правилна геометрия, плътни или с хоризонтални кухини. Материалът е с фина зърнометрия 0,6 mm и предполага тънкослойно нанасяне по контактната повърхност. Предлага се в торби от 25 kg. Разходът при зидане на тухли “четворки” е около 40 kg на 1 m3 зидария – виж повече на:

http://www.baumit.bg/upload/pimdam/pdb/PDBL_RedFix.pdf .

При смесването, към около 5,5 – 6,0 литра вода се добавя една торба (25 kg) Баумит РедФикс. При разбъркването се внимава да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреене 5 – 10 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода.

Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с гребеновидна лопатка (маламашка) върху плътна керамична тухла остават видими бразди от зъбите на гребена. Нанася се по тънкослойния метод, по цялата плоскост на контактната повърхност и с необходимата дебелина. Времето за корекция е около 10 – 15 минути. Времето за употреба на готовата смес е 3 – 4 часа, в зависимост от атмосферните условия.

Баумит ПланофиксБаумит Планофикс – лепило за газобетон(сн.4) е фабрично произведена суха смес от цимент, пясък и добавки и е разработена специално за зидане и лепене на блокчета от газобетон. И тук материалът е със зърнометрия 0,6 mm – за тънкослойно нанасяне. Предлага се отново в торби от 25 kg. Разходът е около 15 kg на 1 m3 зидария – виж повече на:

http://www.baumit.bg/upload/pimdam/pdb/PDBL_PlanoFix.pdf .

Смесването на материала се осъществява като към около 5,75 литра вода се прибавя една торба (25 kg) Баумит Планофикс. Препоръчва се време на престой за зреене около 5 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода. Времето за корекция е около 10 минути.

Времето за употреба на готовата смес, както и при РедФикс, е 3 – 4 часа, в зависимост от атмосферните условия.

 

Въпреки разликите в предлаганите продукти има някои общи свойства и правила, които трябва да бъдат съблюдавани и спазвани. Основните от тях са:

Всички, предлагани от нас зидарски разтвори, отговарят на изискванията за група разтвори М5, съгласно БДС EN 998-2:2004, т.е. притежават якост на натиск минимум 5 N/mm2 (50 kg/cm2). Тази якост позволява използването им при зидане на носещи стени.

При разбъркване, най-добре е винаги да се смесва съдържанието на цялата торба, а водата да бъде чиста (от водопровода). Това гарантира постоянно качество на прясно приготвения разтвор.

Не се допуска добавянето на други продукти в разтвора, например противозамръзващи добавки.

Във вече свързващия разтвор не трябва да се добавя вода, съответно той не трябва да се пребърква отново.

По време на полагането и свързването на продукта, трябва да се съблюдава температурата на въздуха, на основата и на самия материал да бъде над +5°С.

Важно е да отбележим, че качествено изпълнената зидария е предпоставка за по-лесното и по-качествено полагане на последващите мазилки и крайни покрития, което от своя страна води до икономии на средства при довършителните работи в сградата. Зидарските разтвори на Баумит са съобразени с изискванията на европейските стандарти и са подложени на най-строг производствен контрол, и са се доказали в практиката. Доставят се и в силози, което още повече улеснява работата на обекта, спестява допълнителен труд и време.

Rate this item
(0 votes)
Read 4801 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Пожарна опасност на фасади, изградени от горими топлоизолационни материали

Проектанти / архитекти / строители / консултанти

В съвременното строителство все повече внимание се обръща на екологичната и енергийна ефективност на сградите, на комфорта на обитателите, свързан с осигуряване на подходящите температура, влажност, ниво на шума, а също така и на обезпечеността на сградата срещу пожар.

Read more

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

Фасадни системи и облицовки

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме връзка между вчерашния и утрешния ден. Да извайваме света около нас по уникален начин. Да оставим следа – по-дълготрайна от един човешки живот. Да отразим величието на природата и човешкото усещане за естетика.

Read more

Георги Гинев, независим консултант

Проектанти / архитекти / строители / консултанти

Георги Гинев е съучредител на БАИС (Българска асоциация за изолации в строителството) и бивш управител на Оркикем ООД, водеща компания в България в областта на топлоизолациите и официален представител на световния лидер Dow Chemical Company. Занимава се с проблемите на енергийната ефективност повече от 20 г. и е един от пионерите в налагането на съвременни топлоизолационни материали и решения в страната.

Read more

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Градивни елементи

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете споразумение с КСЕЛА

Read more

Зелени покриви от фирма „Index”

Покриви

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен детайл с материали на INDEX и Dow Building Solutions, дренажни системи на Tencate Polyfelt. В цяла Европа концепцията за създаване на еко среда, чрез озеленяване на покрива набира все по-голяма популярност. Зелените покриви подобряват качеството на въздуха и са екологосъобразни, красиви, създаващи подходяща атмосфера за почивка и отмора. Покривът – градина съчетава предимствата на обърнатия и зеления пок...

Read more

Синтетична хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Flag”

Покриви

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Изолационна система с материали на Flag, Dow Building Solutions и Tencate Polyfelt Покривите, по-специално плоските покриви, са сред частите на сградата, които са изложени най-силно на вредни влияния. Затова подходящия структурен състав е определящ фактор за очакваната продължителност на живот на покрива. При плоските конвенционални покриви топлоизолацията се поставя над покривната плоча, но под хидроизолационната мембрана. Мем...

Read more

Зелени покриви от фирма „Flag”

Покриви

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покриви

Read more

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

Покриви

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен детайл с материали на INDEX , Dow Chemical Company и Tencate Polyfelt Покривите, по-специално плоските покриви, са сред частите на сградата, които са изложени най-силно на вредни влияния. Затова подходящия структурен състав е определящ фактор за очакваната продължителност на живот на покрива. При плоските конвенционални покриви топлоизолацията се поставя над покривната плоча, но под хидроизолационната...

Read more

IzoSeal – хидроизолация за основи и мазета

Хидроизолации

IzoSeal – хидроизолация за основи и мазета

IzoSeal : Кристализираща хидроизолационна смес Области на приложение За хидроизолация на здрави конструктивни елементи от бетон, както при положителен, така и при отрицателен хидростатичен натиск:

Read more

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Градивни елементи

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за отопление и охлаждане, здравословен микроклимат, искате да бъдат от природни суровини. Първата ви мисъл би могла да бъде „тухли”, но ако искате да живеете в бъдещето, а не с миналото е добре да помислите отново. Вече 20 год. в България се произвеждат блокчетата за зидария YTONG – висококачествени, енергоефективни продукти с гарантирано немско качество, произведени от напълно естествени суровини – вар, цим...

Read more

С елегантно зидане спестявате пари за довършителни работи

Бои и Мазилки

Един от най-масово прилаганите материали в строителството са керамичните тухли. Тухлата се произвежда с определени размери, които отговарят на приети стандарти. Най-често срещаните тухли в миналото са т.нар. „единички” – с дължина 25 cm, широчина 12 cm и дебелина 6,5 cm, както и тухлите „четворки” (25/25/12 cm). В последните години все по-масово в практиката навлизат голямогабаритните тухли. Използването им ускорява значително производителността на труда. Когато тези тухли са произведени по съвр...

Read more

Треспа: Дишащата кожа на къщата

Фасадни системи и облицовки

Треспа: Дишащата кожа на къщата

Вентилираните фасади присъстват в ежедневието ни от дълго време, често без изобщо да ги забелязваме. В традиционното скандинавско жилищно строителство, например, между дървената външна и вътрешна стена се е оставяла въздушна кухина, за да се предотврати гниенето на меката дървена конструкция на къщата в дъждовен климат. Тези строителни принципи се коренят дори още по-дълбоко във времето, защото водят произхода си от природата.

Read more

JUB - пъстри решения в системи!

Бои и Мазилки

JUB - пъстри решения в системи!

През изминалата, 2013-та година, Оркикем стартира съвместно сътрудничество със Словенската компания JUB, за да може да предложи на своите клиенти пълна гама продукти за интериорни, екстериорни и фасадни решения в системи. Още от създаването си ОРКИКЕМ ООД следва политика да предлага исококачествени продукти и цялостни технически решения на своите клиенти.

Read more

„JUPOL” – марката боя, на която се доверяваме

Бои и Мазилки

„JUPOL” – марката боя, на която се доверяваме

2013г. е шестата по ред, в която марката JUPOL е отличена с „Марката, на която се доверяваме” в категорията интериорни бои за дома. Така JUPOL се нарежда сред продуктите, които се радват на най-голямо доверие сред клиентите в Словения. Проучването е направено в 12 страни, като в Словения интервюираните цитират 6700 различни марки измежду 40 категории. Марката „JUPOL” е с най-добрия резултат - над 73 % от всички гласове в категория „Боя за дома”.

Read more

Alubond-композитни алуминиеви сандвич панели

Фасадни системи и облицовки

Alubond-композитни алуминиеви сандвич панели

Композитни алуминиеви сандвич панели продукт на ALUBOND U.S.A ОРКИКЕМ ООД има удоволствието да Ви представи иновативните, изключително качествени продукти на ALUBOND U.S.A – производител №1 в света на композитни алуминиеви панели. Какво е Alubond U.S.A? Ново поколение облицовъчен материал в строителството. Сандвич-панелът в основната си структура е съставен от два алуминиеви листа с термопластична или минерална сърцевина. Резултата от композитната структура на Alubond U.S.A панелите е впе...

Read more

fiber C - стъклофибърни бетонни продукти за фасади

Фасадни системи и облицовки

fiber C - стъклофибърни бетонни продукти за фасади

Стъклофибърни бетонни продукти за фасади от Rieder Smart Elements: успех, създаден от бетон Rieder разширява своя фокус на компетентност в областта на персонализираните бетонни фасадни решения. В допълнение към жънещите международен успех широкоформатни fibreC панели, австрийската компания с производствени мощности в Колбермор (Бавария) произвежда също и удобни по размер, лесни за боравене, подсилени с фибростъкло бетонни летви. Продуктовата линия Öko Skin е въведена през 2009г. и допълнителн...

Read more

Безплатен каталог

 

  1. Теми
  2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.