МУЛТИБЕТОН - показатели за качество Featured

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отопление. Още през 1964 г. започва теоретичната разработка, изборът на материалите, строителната технология и проектирането на това подово отопление. Първият МУЛТИБЕТОН е монтиран през 1967 г. В края на 70-те години със системите МУЛТИБЕТОН са оборудвани повече от 100 000 самостоятелни жилища. От създаването си досега фирмата се управлява от същия собственик, чиито виждания не се ограничават само до икономическите показатели, а се водят от принципа „Отговорно отношение и към клиентите, и към служителите”. Чрез така „дадената дума“ и чрез провеждането на сериозни и задълбочени преговори МУЛТИБЕТОН полага основите на успешни дългосрочни партньорства.

Представителства

В Европа и Северна Африка на Ваше разположение са над 20 представителства. Това спомага за развитието на продуктите, тъй като всяка страна има своята различна история. Това налага и необходимост от непрекъснато разработване на нови решения за по-добро обслужване на клиентите.

Качество

В Германия МУЛТИБЕТОН разработва и произвежда системите си повече от 40 години.

Производството и готовите продукти на МУЛТИБЕТОН се тестват няколко пъти в годината от различни независими институции. Така МУЛТИБЕТОН гарантира, че качеството отговаря на очакванията. Тези проверки, например ISO 9001, са полезни и за самокритичната оценка, въз основа на която да се разработват конкурентни методи и чрез ефективност да се произведе качествен немски продукт на конкурентна цена.

Гаранцията на материала

Суровината за производство на тръбите МУЛТИБЕТОН се преработва внимателно и прецизно, за да се постигне възможно най-добра адаптация към замазката и оптимално топлоотдаване.

МУЛТИБЕТОН дава 30 години гаранция на тръбите. Получавате и допълнителна 10-годишна гаранция от реномирана немска застрахователна компания, покриваща отговорността за продукта. От създаването си досега МУЛТИБЕТОН никога не е ползвал застраховката.

Интеграция

Системите за отопление и охлаждане на МУЛТИБЕТОН се разполагат невидимо в замазката на пода или стената. По този начин никога не се прахосва жилищна площ и нищо не пречи на интериорните решения в жилището.

Мултипланер / Мултипроектант

МУЛТИБЕТОН е разработил собствена програма, с чиято помощ проектантите могат индивидуално за всеки строителен обект да изчислят необходимата мощност на отоплителната система и начина за полагане на МУЛТИБЕТОН системните тръби, за да се постигне изключителната икономичност.

МУЛТИБЕТОН самостоятелно е разработил цялата програма от концепцията, дизайна на екраните до цялостното програмиране. Основно преимущество на програмата е планът на монтаж с CAD начертаните системни тръби за целия строителен обект. Програмата е уникална както като идея, така и като реализация. Благодарение на нея специалистът може да обясни на клиентите си метода за полагане на МУЛТИБЕТОН по целия проект.

Мултипланерът изчислява и пасивното охлаждане, индивидуално за всяка система и за всеки строителен обект.

Схема за полагане

Мултибетон - схема за полаганеНачинът на полагане на тръбите МУЛТИБЕТОН в пода и стените се определя съгласно метода за модулация на МУЛТИБЕТОН. Казано по-просто, отдаването на топлината се осъществява където е необходимо и колкото е нужно. Такива условия например съществуват при прозорците и външните стени. По площите в средата на помещението е необходимо да се положи много по-малко количество тръби. По този начин помещенията не се топлят прекомерно, а подът остава приятно затоплен. Полученото равномерно разпределение на температурата в помещението, се регулира съгласно „температурните профили“, разработени от проф. Колмар.

Този микроклимат на помещението се възприема от обитателите като много приятен и е допълнително благоприятен за здравето. Обикновено, когато човек се чувства добре, работоспособността му е най-висока. Топлинният баланс е изравнен и за тялото се постига здравословна температура. Допълнително са установени и други критерии, които оказват влияние върху комфорта на живот в помещенията, например циркулацията и влажността на въздуха, температурата на обграждащите площи, температурата на въздуха, времето на престой, гъстотата на населване, дрехите, видът дейност, извършвана в помещението, и здравословното състояние.

Термичният комфорт не е точна величина. В зависимост от различните фактори при еднакви температури в помещението всеки човек усеща оптималния микроклимат по различен начин.

Когато проектантът или инвеститорът попитат за подово отопление МУЛТИБЕТОН, те поставят и въпроса за здравословна и комфортна температура на повърхностите. Средната стойност на тази температура е 24 ºС. Но чувствителните към студа крака карат човек да предпочита по-високи температури (около 26 ºС) на повърхности с добра топлопроводимост (примерно плочки). На мокет (ниска топлопроводимост) човек се чувства много комфортно още при температура от 23 ºС.

Поради тези причини европейската норма предписва максимална температура на повърхностите в зоните на продължителен престой от 29 ºС, в баните от 33 ºС и по външния контур от 35 ºС.

Относно влажността на въздуха в сградите може да се разгледат две крайности: при температура в помещението 22 ºС е възможно относителната влажност да се движи между 20% и 75%, за да се възприема като приятна.

От хигиенни и здравословни съображения е за предпочитане относителната влажност да е в границите от 40% до 60%.

Какво е общото между топлинен комфорт и системите МУЛТИБЕТОН?

Артус Файст, основателят на МУЛТИБЕТОН и пионер в подовото и стенното отопление, започва разработките на алтернативни отоплителни системи в средата на 60-те години и още тогава си поставя за цел да постигне възможно най-висок термичен комфорт за хората.

Тъй като мнозина се оплакват, че им е студено на краката, той бързо се насочва към подовото отопление. В средата на 70-те години двамата с проф. Колмар разработват много интензивно идеите си, но винаги на научна основа. В резултат на съвместната им работа се появяват методът за модулация на МУЛТИБЕТОН и патентите на Колмар и Файст. От това сътрудничество се ражда процесът на модулация МУЛТИБЕТОН, а оттам и патентът Колмар/Файст.

Още тогава подово-стенното отопление на МУЛТИБЕТОН получава широко признание в бранша и до днес е определящо за енергийно ефективното отопление.

В следващите десетилетия редица специалисти се убеждават, че подово-стенното отопление е добро за здравето и създава усещане за уют и комфорт. МУЛТИБЕТОН е идеалното отопление за всички.

Термомонтаж

Системните МУЛТИБЕТОН се монтират само в топло състояние и под налягане на вода. Така полагането става без напрягане и извивания. Този икономичен метод удължава максимално живота на системните тръби.

Термомонтажът е задължителен при прилагането на метода на модулацията на МУЛТИБЕТОН, тъй като студените тръби не са достатъчно гъвкави, за да бъдат положени правилно от гледна точка на термодинамиката.

Стандартна изолация

Употребата на металната шина МУЛТИБЕТОН дава възможност за използване на подходяща стандартна изолация, без да е необходима скъпа такава, например с алуминиева кашировка на ниво сутерен, като въпреки това се постигат нормативните изисквания дори на строгите немски технически норми.

Метална клипсшина

Металната клипсшина на МУЛТИБЕТОН е разработена за фиксиране на тръбите към основата. Тя допълнително армира замазката и има подобно на нейното разширение. Така фиксирани тръбите не са подложени на напрежение.

Оторизация

МУЛТИБЕТОН разпространява продуктите си само през специализирани изпълнители. По този начин се осъществява директен канал за реализация от производителя до специализирания изпълнител. Вие получавате не само качествени материали, а и качествено изпълнение, защото монтажниците са обучени от МУЛТИБЕТОН.

Всяка монтажна фирма, която полага МУЛТИБЕТОН, е обучена и оторизирана да полага МУЛТИБЕТОН.

Ниска температура

Още от 70-те години на миналия век МУЛТИБЕТОН е станал „приятел на енергопестенето“. Сега това мото е по-актуално от всякога. Цените на газа, тока и нефта се качват и хората очакват жилищата им да бъдат оборудвани с изгодни отоплителни системи. Ниската консумация на енергия за отопление със системите на МУЛТИБЕТОН се постига посредством патентования метод за позициониране в помещенията и геометрията на полагане. Благодарение на това хората възприемат отдаваната топлина повече като директна лъчиста топлина, което създава чувство на комфорт, тъй като еволюционно човек се е приспособил към абсорбиране на директна слънчева топлина. Стените, таваните и мебелите също се темперират, което създава приятно усещане поради минималните разлики в температурите на отделните обекти в помещението. Поради това с МУЛТИБЕТОН отоплението и охлаждането се постига много бързо приятно чувство за комфорт за обитателите на жилището.

Подовото отопление на МУЛТИБЕТОН се експлоатира с ниски температури на водата в отоплителната система. Влажността на въздуха се запазва в голяма степен близка до естествената, което е полезно за здравето на обитателите.

Икономия

При разработки на технически нововъведения фирма МУЛТИБЕТОН винаги поставя на първо място качеството на материала, производството и възможностите за прилагане, което води до ефективни икономии на правилните места. Премиум продукт като МУЛТИБЕТОН обезпечава добър и бърз монтаж, спестява скъпите спомагателни средства и гарантира висока остатъчна стойност във времето.

Когато се съберат ефективни и смислени разработки в общ пакет и се вземат предвид общите разходи за монтаж, решенията МУЛТИБЕТОН често се оказват по-изгодни от на пръв поглед евтините конкуренти.

За техническите си разработки МУЛТИБЕТОН притежава редица международни патенти.

В допълнение трябва да се каже, че подово-стенните системи МУЛТИБЕТОН са изключително икономични при експлоатация. Сравнението на експлоатационните разходи на подовото отопление МУЛТИБЕТОН и на други конвенционални отоплителни системи показва, че само за 10 години експлоатация разходите за изграждане на подовото отопление МУЛТИБЕТОН се изплащат напълно от разликата в сметките за отопление между двете системи.

През януари 2009 г. и 2010 г. фирма МУЛТИБЕТОН направи замервания в къща от 250 кв.м близо до град Бон. При външни температури между -12 и -20 градуса максималната температура на подаващата вода е достигнала 32 градуса при 21 градуса в отопляваните помещенията. Благодарение на това подовото отопление МУЛТИБЕТОН на къщата в Бон има обща консумация на енергия за отопление от 11500 кВч за година, или 46 кВч на квадратен метър за година, при това без използване на енергия от околната среда, примерно термопомпа или соларна инсталация, като последните са идеалното техническо решение за най-ефективна експлоатация на МУЛТИБЕТОН подово-стенно отопление.

Екология

МУЛТИБЕТОН е зелена! Системите на МУЛТИБЕТОН щадят ресурсите на земята. Компонентите на системите може да бъдат 100% рециклирани и са 100% енергоефективни. Нашите производствени машини се захранват с възобновяема енергия от водна централа и така спестяват огромни количества въглероден двуокис.

Отопление и охлаждане

Подовото отопление на МУЛТИБЕТОН със специалния метод за полагане на МУЛТИБЕТОН е подходящо и за „пасивно охлаждане“ на пода. Тази система е много изгодна, тъй като Ви е необходима само студена вода с управление или термопомпа с възможност за охлаждане.

При охлаждане с подовото отопление МУЛТИБЕТОН най-голямата мощност на охлаждане се отдава при прозорците и външните стени, по този начин се противодейства на местата, където има най-силно загряване.

Ефективност

МУЛТИБЕТОН още от 70-те години на миналия век е „приятел на пестенето на енергия“. Това мото сега е по-актуално от всякога. Цените на газ, ток и нафта се качват и хората очакват жилищата им да бъдат оборудвани с изгодни отоплителни системи. Ниската консумация на енергия за отопление със системите на МУЛТИБЕТОН се постига посредством патентования метод за позициониране в помещенията и геометрията на полагане. Благодарение на това хората възприемат отдаваната топлина повече като директна лъчиста топлина, което създава чувство на комфорт, тъй като еволюционно човек се е приспособил към абсорбиране на директна слънчева топлина. Стените, таваните и мебелите също се темперират, което създава приятно усещане поради минималните разлики в температурите на отделните обекти в помещението. Поради това с МУЛТИБЕТОН отопление и охлаждане у обитателите на жилището много бързо се постига приятно чувство за комфорт.

Подовото отопление на МУЛТИБЕТОН се експлоатира с ниски температури на водата в отоплителната система. Влажността на въздуха се запазва в голяма степен близка до естествената, което е полезно за здравето на обитателите.

Интеграция

Системите за отопление и охлаждане на МУЛТИБЕТОН се разполагат невидимо в замазката на пода или стената. По този начин никога не се прахосва жилищна площ и нищо не пречи на интериорните решения в жилището.

Изолация

Посредством употребата на МУЛТИБЕТОН метална шина е възможно използването на изгодна стандартна изолация без необходимост от скъпа кашировка примерно с алуминий в мазето, като въпреки това се постигат нормативните изисквания дори на строгите немски технически норми.

Официален представител на МУЛТИБЕТОН за България “ИЗИ БИЛД БЪЛГАРИЯ” АД

Контакти:

Тел.: 02 953 27 50

Факс: 02 953 04 68

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.easybuildbg.com

ж.к. Света Троица , бл.347А

1309 София

Rate this item
(0 votes)
Read 5491 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Мултибетон - Система за реновация

Отопление / Вентилация / Климатизация

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. МУЛТИБЕТОН има готови варианти за подово отопление при ремонт и реновация на стари сгради:

Read more

Без компромис с дограма от Jelovitca

Дограми

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от водещите производители в Европа на дървена дограма и сглобяеми еко-къщи, отличаващи се с високо качество, традиции, екологичност и енергийна ефективност. Всички продукти са изработени изцяло фабрично и са сертифицирани по съвременните Европейски стандарти. Вече 17 години заедно на българския пазар с реализирани около 80 000 м2 дървена дограма.

Read more

Стирофом – изолационни системи в основи

Изолации

Изолационни системи в основи 1. Къща със сутеренни/подземни етажи. 2. Къща без подземни етажи и помещения.

Read more

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Отопление / Вентилация / Климатизация

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отопление. Още през 1964 г. започва теоретичната разработка, изборът на материалите, строителната технология и проектирането на това подово отопление. Първият МУЛТИБЕТОН е монтиран през 1967 г. В края на 70-те години със системите МУЛТИБЕТОН са оборудвани повече от 100 000 самостоятелни жилища. От създаването си досега фирмата се управлява от същия собственик, чиито виждания не се ограничават само до икономически...

Read more

Топлоизолиране от Баумит за постигане на стандарт "пасивна къща"

Изолации

Топлоизолиране от Баумит за постигане на стандарт "пасивна къща"

Баумит за нулевоенергийната нова или санирана сграда Изграждането на пасивни къщи и такива с „почти нулево потребление на енергия” е все по-актуално сред държавите от Европейския съюз. Това поставя на дневен ред въпросите, свързани с новите технологични решения при изграждането на такъв тип сгради. В пълна сила това важи и за фасадните топлоизолационни системи – един от най-важните елементи на сградната обвивка, от изключително значение за пасивното пестене на топлинна енергия.

Read more

Стирофом-официален партньор на МОК

Изолации

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчивост Dow Chemical Company („Dow”) е основана през 1897 г. от Хърбърт Х. Дау в Мидланд, Мичиган. Днес Dow е водеща американска технологична компания в областта на химическата промишленост, полиетиленовите и селскостопански продукти. Производител е на над 3 200 продукта и технологии в 208 завода, разположени в 38 държави. Осигурява работа на около 50 000 служители в 168 страни. Мисията на Dow e чрез научни и...

Read more

Безплатен каталог

  1. Теми
  2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.