Стирофом – изолационни системи в основи

Изолационни системи в основи

1. Къща със сутеренни/подземни етажи.

2. Къща без подземни етажи и помещения.

I ) Система № 1 – Изолация в основи на къща със сутеренни/подземни етажи.

 

 

 

Хоризонтална изолация под фундаменти:

– подложен бетон върху земна основа;

– хидроизолация в 2 пласта с битумна мушама „Testudo 16 P” – 4 мм;

– защита на хидроизолация с геотекстил „Trace-Plastics TS80” – 385 гр/м2;

– стоманобетонна конструкция на сграда – ивични фундаменти и сутеренна плоча или фундаментна плоча;

– топлоизолация от платна XPS „Styroroam Roofmate SL-A” върху стоманобетонна плоча;

– разделителен пласт полиетиленово фолио;

– армирана циментова замазка и интериорна настилка.

Вертикални пластове по сутеренни стени:

– стоманобетонни сутеренни стени;

– битумен грунд „Indever”;

– 1-ви пласт хидроизолация от битумна мушама „Testudo 16 P” – 3 мм;

– 2-ри пласт хидроизолация от специална битумна мушама „Armodillo Polyester” – 5 кг/м2;

– топлоизолация от платна XPS „Styrofoam Roofmate SL-A”;

– филтриращ слой геотекстил „Tencate-Polyfelt TS 30” – 155 гр/м2;

– обратен насип, положен и уплътнен на слоеве.

 

Предимства на системата:

Предложената система гарантира сигурност, надеждност и дълготрайност при изолация в основи, включваща висококачествени материали от дългогодишни лидери в сферата на строителните изолации. Тя е особено подходяща в условията на високи почвени води и/или при наличието на сезонно покачващи се почвени води.

При полагането хидроизолационните битумни мушами оформят цялостна преграда, т.н. „хидроизолационна вана”, както по периметъра на сутеренните стени, така и под самата конструкция. Тя гарантира хидроизолацията от всякакви води или влага, съдържащи се в почвата.

Предложеното решение и материали са съобразени с действащата в България „Наредба №2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и строителни съоръжения”.

Особено внимание трябва да се отдели на специалната битумна мушама „Armodillo Polyester” – 5 кг/м2, която се полага по сутеренните стени като последен слой. По горната й повърхност в съответна гъстота са разположени множество колонки от малки „балончета”, пълни със смес от битум и специален лепилен разтвор. Те изпълняват двойна функция в зависимост от системата на приложение на мушамата. В единия случай, когато върху хидроизолацията се постави филтриращ геотекстил и се извърши обратен насип, балончетата, също както люспите на животното броненосец (откъдето идва и името на мушамата), предпазват основния хидроизолационен слой на мушамата от нараняване и пробиване. При втория случай лепилният състав в „балончетата” позволява бърз и лесен монтаж на топлоизолационни платна от XPS по сутеренните стени без употребата на допълнителен свързващ материал. Необходимо е горната повърхност на „Armodillo” да се нагрее с пропан-бутанова горелка, докато се получи втечняване на състава на „балончето”, след което топлоизолацонното платно трябва да се притисне силно към повърхността му и да се задържи за няколко секунди. По този начин се спестяват време и средства за закупуването, забъркването и полагането на лепило за топлоизолация.

 

Изборът на подходящ топлоизолационен материал ще гарантира комфорта на живот в сградата, включително и на сутеренните етажи, чрез намаляване загубата на топлина и съответно намаляване разходите за отопление. След извършване на необходимите топлотехнически изчисления и избора на дебелина от избрания топлоизолационен материал, ще се възпрепятства кондензирането на водни пари по вътрешната повърхност на сутеренните помещения.

От друга страна, хидроизолацията трябва да бъде защитена от механични наранявания и пробивания, както при изпълнението на обратен насип, така и през експлоатационния живот на сградата. Поради изброените причини най-подходящият материал за топлоизолация в основи се явяват плоскостите от екструдиран пенополистирен (XPS), като в представената система са продуктите „Styrofoam Roofmate SL-A” на фирмата, създател на този продукт – DOWBuilding solutions”, САЩ/ЕС.

 

Защо плоскостите XPS са толкова подходящи за полагане в основи:

– затворена клетъчна структура на материала, определяща неговата водоплътност (<0.5% от обема на материала), като запазва неговата цялост с течение на времето;

– висока якост на натиск (номинална стойност от 300 kN/m2);

– устойчивост на циклите замръзване и топене;

– изкачване на вода при дългосрочна дифузия (28 дни) – 3 обемни процента;

– най-добрият коефициент на топлопреминаване (λ=0,033 W/m.K за дебелини до 80мм), в сравнение с EPS и каменна вата.

II ) Система № 2 Изолация в основи на къща без сутеренни/подземни етажи.

 

 

Хоризонтална изолация на сутеренна плоча:

– земна основа;

– армиращ слой от геотекстил „Tencate Polyfelt TS30” – 155 гр/м2;

– дренажен слой чакъл (дебелина по проект);

– топлоизолация от платна от екструдиран пенополистирен (XPS) “Styrofoam Roofmate SL-A”;

– разделителен слой от полиетиленово фолио;

– сутеренна стоманобетонна плоча;

– мазана кристализираща хидроизолация на циментова основа „Izoseal”;

– интериорна настилка.

 

Предимства на системата:

Подземните етажи или помещения не винаги са възможна, желана от клиента или финансово изгодна опция. Когато конструкцията на къщата е изцяло над земята (и в повечето случаи теренът само се подравнява), единствените елементи, които остават закопани в земята са фундаментите (ивични и единични). Те са изложени на въздействието на подземните води, най-вече на инфилтрационните води, попаднали в почвата следствие на валежи.

Защитата от проникване на влагата в интериора на сградата и създаването на необходимия топлинен комфорт налага внимателния избор на хидро- и топлоизолационните системи на сградата. Сравнявайки материалите, необходими за изграждането им и предлагани на българския пазар, особено подходящ е следният подход:

След изравняване нивото на терена се полага армиращ слой от геотекстил „Tencate Polyfelt TS30”, който ще намали риска от потъване на отделни зони от следващите пластове, а и на конструкцията. Върху него е желателно да се положи дренажен пласт от чакъл, чиято дебелина и зърнометрия се определят от проектанта. Основната му задача е да се намали възможността от капилярно покачване на влага и вода от почвата към конструкцията.

След изравняването на чакъла идва ред на топлоизолацията. Най-подходящият материал са плочите от екструдиран пенополистирен (XPS) „Styrofoam Roofmate SL-A”, производство на DOWBuilding solutions”, САЩ, но с производствени мощности и в ЕС. Освен високите топлоизолационни качества на този материал, той е и водоплътен (<0.5% от обема му), което създава допълнителна бариера за проникването на влага и вода от почвата през сутеренната плоча към интериора на сградата.

Друго преимущество на платната XPS за конкретната употреба е тяхната висока носимоспособност. За продукта „Styrofoam Roofmate SL-A” якостта на натиск при производство на материала е по-голяма от 300 kN/m2, макар че меродавна при реализирането на проекта е изчислителната стойност при дългосрочно натоварване (> 130 kN/m2). При нужда от по-голяма носимоспособност биха могли да се използват други продукти от гамата „Styrofoam” ­– съответно „Floormate 500-A” и „Floormate 700-A”, които намират широко приложение в промишленото строителство, като подова топлоизолация на халета, заводи и дори самолетни хангари.

За да не се създадат изкуствено термомостове в конструкцията е необходимо вертикалните части на  фундаментите също да бъдат топлоизолирани, като за лепенето им препоръчваме употребата на полиуретаново лепило „Insta-Stik MP” от DOW – Building solutions”.

Изборът на дебелината на платната XPS трябва да се направи въз основа на топлотехническите изчисления.

 

Идва ред на сутеренната стоманобетонна плоча, която  трябва да се отлее върху топлоизолацията, като между тях се постави разделителен слой от полиетиленово фолио. Той няма да позволи изтичането на т.нар. „циментово мляко” между фугите на топлоизолационните платна.

След като плочата набере необходимата якост, идва ред на полагане  на хидроизолацията. Материалите и системите, предлагани на пазара, са най-разнообразни. В конкретния случай условията на работа на хидроизолация са сравнително леки, тъй като плочата на къщата  е на нивото на терена и навлизането на вода/влага в интериора би могло да стане чрез капилярно движение на вода в порите на бетона или при наводнение. За да не се поемат излишни рискове от спестяването на хидроизолационния слой, то при избора му трябва да се постигне баланс между цена и качество. Ние ви предлагаме употребата на мазана хидроизолация на циментова основа с кристализиращ ефект „Izoseal”, производство на турската фирма „Kalekim”.

Сухата прахообразна смес трябва да се разбърка с вода и след постигане на необходимата консистенция се нанася върху здравата бетонна повърхност с помощта на четка, в 2 слоя. След няколко дни, в които трябва да се положат съответните грижи за положеното покритие, могат да се изпълнят следващите строителни дейности по план-график. Като материал на циментова основа, включващ и допълнителни химикали, след нанасянето на материала върху основата, той започва бавно да прониква в порите на бетона, като образува много малки кристали, които запълват порите му и при контакт с вода не позволяват нейното преминаване, но в същото време позволяват движението на пари. Употребата на „Izoseal” има следните предимства:

– бързо и лесно полагане, което може да се извърши от неквалифициран човек;

– покритие, което прониква до 1 м в структурата на бетона, кристализира и създава водоплътна среда;

– след узряване на нанесеното покритие (след 5 дни) плочата е проходима, като не се налага специална защита от механични наранявания, както е при битумните или синтетични мембрани;

– ниска цена.

Недостатъци:

– обработената повърхност трябва да се подържа влажна, като се полива с вода, в рамките на 5 дни. В този период обработените повърхности трябва да се защитят от пряко слънчево греене, от вятър и замръзване.

При обработка на сутеренната плоча е желателно да се извърши обмазване и на вертикалните части на носещите елементи (ивични и единични фундаменти), преди да се направи обратният насип. Това ще гарантира пълна хидроизолация на цялата носеща конструкция.

След 5-ия ден от нанасяне на мазаната хидроизолация може да се пристъпи към полагането на подови настилки или следващи строителни дейности.

Rate this item
(2 votes)
Read 7711 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Мултибетон - Система за реновация

Отопление / Вентилация / Климатизация

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. МУЛТИБЕТОН има готови варианти за подово отопление при ремонт и реновация на стари сгради:

Read more

Без компромис с дограма от Jelovitca

Дограми

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от водещите производители в Европа на дървена дограма и сглобяеми еко-къщи, отличаващи се с високо качество, традиции, екологичност и енергийна ефективност. Всички продукти са изработени изцяло фабрично и са сертифицирани по съвременните Европейски стандарти. Вече 17 години заедно на българския пазар с реализирани около 80 000 м2 дървена дограма.

Read more

Стирофом – изолационни системи в основи

Изолации

Изолационни системи в основи 1. Къща със сутеренни/подземни етажи. 2. Къща без подземни етажи и помещения.

Read more

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Отопление / Вентилация / Климатизация

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отопление. Още през 1964 г. започва теоретичната разработка, изборът на материалите, строителната технология и проектирането на това подово отопление. Първият МУЛТИБЕТОН е монтиран през 1967 г. В края на 70-те години със системите МУЛТИБЕТОН са оборудвани повече от 100 000 самостоятелни жилища. От създаването си досега фирмата се управлява от същия собственик, чиито виждания не се ограничават само до икономически...

Read more

Топлоизолиране от Баумит за постигане на стандарт "пасивна къща"

Изолации

Топлоизолиране от Баумит за постигане на стандарт "пасивна къща"

Баумит за нулевоенергийната нова или санирана сграда Изграждането на пасивни къщи и такива с „почти нулево потребление на енергия” е все по-актуално сред държавите от Европейския съюз. Това поставя на дневен ред въпросите, свързани с новите технологични решения при изграждането на такъв тип сгради. В пълна сила това важи и за фасадните топлоизолационни системи – един от най-важните елементи на сградната обвивка, от изключително значение за пасивното пестене на топлинна енергия.

Read more

Стирофом-официален партньор на МОК

Изолации

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчивост Dow Chemical Company („Dow”) е основана през 1897 г. от Хърбърт Х. Дау в Мидланд, Мичиган. Днес Dow е водеща американска технологична компания в областта на химическата промишленост, полиетиленовите и селскостопански продукти. Производител е на над 3 200 продукта и технологии в 208 завода, разположени в 38 държави. Осигурява работа на около 50 000 служители в 168 страни. Мисията на Dow e чрез научни и...

Read more

Безплатен каталог

  1. Теми
  2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.