Преглед на пасивната къща

molkereistrasse 002

Какво различава пасивната от нормалната къща? Защо си струва да се построи пасивна къща?

Пасивната къща е комбинация от съвременни методи и икономични технологии, които, съчетани заедно, образуват единствена по рода си смес.

Освен че е екологичeн с ниската си консумация на енергия, пасивният дом се отплаща чрез ниските разходи, а и е по-комфортен.

За да се направи това обаче, както при всяко ново строителство, са нужни средства. За радост на собствениците на пасивни къщи и на бъдещите такива, страните имат за цел да насърчават строителството на пасивни домове и, може да се каже, че се справят много добре.

Стига да се запознаете добре с тази тема, сами ще откриете, че една пасивна къща е добра инвестиция.

Също така е очевидно защо пасивната къща има повече предимства от една нормална.

Дървена нискоенергийна къща © KaraЕнергийни стандарти за сградите

Домовете се нуждаят от енергия, за да се чувстваме комфортно в тях. Строителните стандарти показват колко точно е тази нужда. Тя е посочена в енергийните сертификати като енергийна мярка. Всяка сграда трябва да има енергиен паспорт, а съгласно Наредбите от 2009 г. сградите биват сертифицирани като категория А или Б и се определя клас на енергопотребление от А до G. Всички изисквания относно новото строителство, реконструкции и доизграждане, както и правилата за изчисление, са регламентирани от законите.

Енергийно спестяващи жилища съгласно строителните наредби

В най-високата категория са пасивните къщи (клас А++). В други категории са енергийно ефективни къщи (клас А) и нискоенергийните къщи (клас Б).

Нискоенергийна къща

Една нискоенергийна къща има енергийни стойности до 50 kWh/m²a (минимум 25 kWh/m²a).
Въпреки това от 1.1.2010 г. за горна граница се счита стойност от 45 kWh/m2а. Поради това не всяка нискоенергийна сграда отговаря на изискванията за жилищни субсидии.

Енергийно ефективна къща

Енергийно ефективната къща е в порядъка между 10 kWh/m²a и 25 kWh/m²a , което я поставя между пасивната и нискоенергийната къща по консумация на енергия.
В енергийно ефективната къща има някои показатели, които трябва да се спазват. Те обаче не са толкова строги, колкото в пасивната къща. U-стойността на прозорците трябва да е равна на 1,1, докато при пасивната къща същият коефициент не бива да надвишава 0,8.

Пасивна къща

Пасивната къща има енергиен показател от 10 kWh/m2а съгласно директивата на Австрийския институт за строителна технология. Тази стойност обаче е валидна само в Австрия и съответства на 15 kWh/m²a съгласно ПППК (тази стойност е валидна международно). Пасивната къща е физическият оптимум по отношение на потреблението на енергия.

Сертификат за енергийните характеристики

Къщи с допълнителен добив на енергия

Къща с нулева консумация на енергия

Този термин все още не е официален. Някои експерти виждат в тази посока развитието на стандарта за пасивните къщи. Общо взето, това е сграда, която сама си произвежда енергия, най-вече чрез фотоволтаични съоръжения.
Къщата с нулева консумация на енергия постига нулеви сметки чрез комбинация от намалена нужда от енергия и самогенерирано електричество. В определени периоди от годината би се наложило търсене на допълнителна енергия (най-често през зимата), докато през останалото време може да се произвежда в излишък. За това една такава къща изисква мерки за компенсиране на тези различия. За момента решението е включване към общата мрежа, но в бъдеще може да се помисли за „складиране“ на излишната енергия.

Енергийна къща „Плюс“

ЕКП изглежда като следващата логична стъпка след пасивната и къщата с нулева консумация на енергия. Тя би произвеждала повече енергия, отколкото консумира, така че производството на излишък да влияе на годишния баланс.
Както при къщата с нулева консумация на енергия, и тук трябва да се намери начин да се компенсира недостигът (връзка с мрежата или склад за излишната енергия). Отправна точка за проектирането на такава къща най-вероятно ще бъдe пасивната къща „Плюс“.

Енергийно независима къща

Това не е сграда с балансиран или положителен баланс, но за сметка на това е напълно независима от доставчиците на енергия. Енергийно независимата къща не се нуждае от връзка с мрежата, тъй като не се нуждае от външна енергия. Тя има налична по всяко време, и то собствена. Самозадоволяването на енергийните нужди на къщата се извършва от възобновяеми източници.

Строителство с почти нулево потребление на енергия

Според директивата за енергийно представяне на сгради строителство с почти нулево потребление на енергия означава „сграда с много добро енергийно ефективно представяне. Почти нулеви или много ниски изисквания за енергия, които до голяма степен трябва да бъдат покривани от възобновяеми източници.” Следва къщите да консумират много малко енергия, която също да се предоставя от възобновяеми източници. Транспонирането на тази директива в националното законодателство в страните членки е в процес на разработка. От резултатите ще зависи как тази сграда ще бъде класифицирана.

Енергийна база Виена - Архитектура: Виенски архитекти - Снимка: © Barbara WildingПлюсът в „пасивна къща плюс” означава, че къщата е една малка електроцентрала. Чрез нея пасивната къща се превръща в енергийна къща „Плюс“ (ЕКП). За плюса все още няма универсална дефиниция, най-вече защото границите на самодостатъчност са описани по различен начин навсякъде. Въпросът за това какво трябва да бъде включено се простира от топла вода и битова електроенергия до енергия за електромобили.При всички положения целта е енергията да се произвежда на място от възобновяеми източници.

Енергийната къща „Плюс" не е обвързана с определен енергиен стандарт така, както нискоенергийните или пасивните къщи. Също както и при къщите с нулево потребление на енергия, се оставя името да говори за енергийния баланс на къщата. Стандартът се базира на конструкцията и използваните домашни уреди, от които зависят годишните енергийни показатели на сградата.

Австрия

Можете да научите всичко на help.gv.at. Там ще намерите подробна информация за субсидиите и финансовите помощи, които отпуска Австрия за строителство на пасивни сгради.

Бургенланд

Новото строителство на еднофамилни къщи се финансира в Бургенланд още от 2008 г. В субсидираните сгради изразходваната енергия не трябва да надвишава 36кВтч/м2.а (киловатчаса на квадратен метър на година). Сгради, които поддържат стандарта на пасивната къща, могат да кандидатстват за екоподпомагане в размер на 27 000 евро.

Кернтер

Що се отнася до Кернтер и неговите програми за насърчаване, трябва да се спомене програмата за затруднение по време на строителен проект през зимните месеци или помощи за надстрояване и разширяване на жилищни сгради за инвалиди.

Южна Австрия

За получаване на субсидия в Южна Австрия сградата трябва да има енергиен сертификат, показващ количество енергия, нужна за отопление. Правителството на Южна Австрия предлага много и различни субсидии съобразно размера на проекта.

Северна Австрия

Енергийните субсидии в Северна Австрия се дават за определен екологичен стандарт. Допустимите годишни заеми за пасивните къщи са в размер до 40 000 евро.

Залцбург

В Залцбург основен интерес на държавното управление все още е субсидирането на реконструкции и саниране на стари сгради. Въпреки това и тук се обсъждат нововъведения, от които ще стартират програми за подпомагане за допълнителна изолация, която да намали количеството енергия, нужна за отопление.

Щирия

В Щирия субсидиите за пасивните къщиа се определят по екоточкова система. Предварително условие за получаване на две бонус точки за субсидии за пасивна къща е енергийните й потребности да не надвишават (АБВ на пасивната къща) повече от 10kWh/(m².a).

Тирол

В Тирол финансирането на нови сгради и ремонтиране на съществуващи зависи от екосъобразността на проекта, а енергийните показатели определят размера на финансовата подкрепа. Енергийните стандарти се класифицират според точкова система. Формулата за изчисляване на безвъзмездната финансова помощ е: общият брой на точките х възстановяема площ на къщата х 8 евро.

Форарлберг

Колкото по-екологично устойчиво е построена една сграда, толкова по-голяма е финансовата подкрепа във Форарлберг. Към мерките за определяне на размера на субсидиите се включват следните критерии: слънчеви термосистеми, отоплителни системи, базирани на това колко ниски са емисиите им, горива от биомаса и др.

Виена

В столицата Виена помощни субсидии се дават въз основа на собствената цел на града, която е опазване на климата и околната среда.Германия

Пасивните къщи в Германия биват стимулирани чрез нисколихвени заеми от кредит Корпорейшън (KfW). Допълнително може да се подаде молба за регионално финансиране.

 

Кредитна институция за реставриране

Като стандарт за подпомагане в допълнение към пасивното строителство се използва “KfW ефективни къщи 70, 55 и 40”. База за означаването на тези сгради са референтните къщи. То зависи от това колко енергия се спестява при изграждането на такъв тип референтна къща. Например, ако са спестени 30% от годишното потребление на първична енергия, то къщата е „KfW ефективна къща 70”. Този модел е разработен от Германската агенция по енергетика в сътрудничество с Министерството на транспорта, строителството и развитие на града и KfW.

За изброените видове сгради могат да се вземат нисколихвени заеми. Лихвеният процент започва от 1,71 ефективно за година. За видовете 50, 44 и пасивна къща е добавен и погасителен бонус. Той се равнява на 10% от размера на кредита. поема 100 % от разходите за строителството до 50 000 евро за жилище.

При пасивните сгради изискването е годишното отопление да бъде най-много 15 кВтч/ м2.а, а годишната консумация на първична енергия – не повече от 40 кВтч/м2.а.

Всеки може да се възползва от този вид подпомагане в рамките на програмата „Енергийно ефективно строителство (153/154)”, която изгражда в съответствие със KfW ефективни къщи или придобива съобразен с това обект.

Заявление за нисколихвен заем се подава преди началото на строежа, респективно закупване, в съответната банка.

За енергийно ефективно саниране може да вземете заем в размер до 75 000 евро при 1% годишна лихва. Това се отнася за всички аспекти, които правят една сграда енергийно ефективна по критериите на KfW.

Алтернативно, за собствени жилища, едносемейни или двусемейни къщи, отговарящи на съответните критерии за енергийна ефективност, може да бъде поискано подпомагане в размер до 15 000 евро. Искането трябва да бъде направено директно към KfW, преди процедурата по обновяване или закупуване да е започнала. Подходяща програма за финансиране е „Енергийно ефективно саниране (151/152)”.

 

Регионални програми за подпомагане

Местните програми могат да бъдат проверени подробно на интернет страницата на IG-Passivhaus

В Баден Вюртемберг , в региона Фрийдрихшафен, пасивните къщи се насърчават с до 8 000 евро. Регионът Хайделберг подпомага такива проекти с до 5 000 евро на жилищна единица. В Херенберг може да получите до 5 000 евро за закупуване на земя с цел построяване на пасивна къща на нея. В Лаар се предлага градска субсидия за пасивни къщи до 2 000 евро на жилищна единица. В Швабски Гмюнд и Улм се предлага подпомагане за пасивни къщи до 2 500 евро на жилищна единица. Във Валдорф може да се кандидатства за субсидии в размер, по-голям от 5 000 Евро, както и за безлихвени заеми до 20 000 евро.

Бавария има и някои местни програми. В град Аугсбург строителството на пасивни къщи се насърчава с не повече от 5 000 евро. В Бургхаузен могат да бъдат субсидирани пасивни къщи с до 8 000 евро. Гунцбург насърчава както пасивни къщи, така и топлоизолационни мерки за ремонт на сграда със сумата от 2 500 евро. Същото важи и за Херцогенаурах. Мюнхен насърчава строителството на пасивни къщи с до 13 000 евро. Ремонтни дейности по жилищни блокове пък с не повече от 5 000 евро на жилищна единица.

Федерална провинция Бранденбург насърчава предимно малки и средни по доходи домакинства с безвъзмездни средства и нисколихвени заеми при ниски разходи и със специално екологично строителство, съобразено с градоустройството.

Хамбург насърчава строителство на пасивни къщи с безвъзмездна помощ в размер на 240 евро на квадратен метър.

В Хасен има местни програми за подпомагане в градовете Бенсхайм и Лапертхайм. В Бенсхайм пасивите къщи се субсидират с 1 500 евро на имот. В Лампертхайм изграждането на пасивна къща се подпомага с максимална сума от 10 000 евро.

Ниидерсаксен насърчава пасивните къщи с максимум 6 000 евро. В района на Олденбург всяка пасивна къща бива подпомогната с отстъпка от 5 000 евро от имота.

Рейнланд-Пфалц насърчава пасивните къщи с максимална сума от 5 000 евро. Вейлербах пък има и еднократна премия от 1 500 евро.

В Саксония пасивните сгради се финансират със 100 евро на квадратен метър. Саниране с пасивни компоненти се финансира със 130 евро на квадратен метър.

В другитегермански окръзи не съществуват регионални или местни проекти за енергийно ефективни строителни дейности.

 

EFH Fahrafellner - Architekt: Herman Proyer - Foto: © Hermann Proyer Само чрез ясно и добре изготвен план e възможно една сграда да достигне стандарта на пасивната къща. От местоположението до изолацията и прозорците – всичко започва и зависи от това колко добър е проектът.

Тук ще откриете най-съществените критерии за този цялостен подход на планиране. Ако тези критерии бъдат взети под внимание от самото начало, енергийната ефективност и оптимизацията на енергията ще бъдат в нормата.

Заключението на Др. Фейст

„За постигане на стандарта на пасивната къща е нужно всички компоненти да бъдат максимално оптимизирани.”

Цялостна концепция

Предварителното проектиране се отразява значително на качеството на сградата и на строителните разходи. Колкото по-рано започне проектирането на сградата, толкова по- добър става проектът, толкова по-добър ще е крайния резултат, и, разбира се, възможността за появата на строителни дефекти намалява.

Южно изложение без сенки

Пасивен „слънчев добив” може бъде постигнат в свободно стоящи еднофамилни къщи, като се изпълнят следните критерии:

  • Южно изложение
  • Липса на сенки
  • Редуциране на относителната площ на прозорците.

Ако се внимава с тези аспекти, употребата на допълнителна изолация няма да се наложи, следователно и разходите по изолацията ще бъдат по-малки. Колкото до по-ниските топлинни загуби, когато формите на сградата са компактни, южното изложение играе по-малка роля.

Компактност

За да се минимизират топлинните загуби, е добре повърхността на сградата да има възможно най-малко обемно съотношение. За стандарта на пасивната къща това означава, че колкото по-добро е това съотношение, толкова по-добре.

Топлоизолация

Загубите на топлина са сведени до минимум чрез:

  • Много добра външна изолация (U-стойността трябва да бъде по-малка от 0,15 W/m²K (Ват на квадратен метър по градус по Келвин) което означава, че се губят 0,15 вата за градус през квадратен метър външна площ)
  • Избягване на топлинни мостове: греди, колони, връзки (комуникационни) и вентили. Те трябва да бъдат внимателно планирани

Прозорци за пасивна къща – стъкла и рамки

Най-високата допустима U-стойност за един прозорец в пасивна къща е 0,8 W/m2K. За постигането й са необходими: • Топлоизолиращ троен стъклопакет • Топлоизолираща дограма • Липса на топлинни мостове

Херметичност

Степента на уплътнение в сградата се измерва по метода на диференциалното налягане (Blower-Door-Test). Така „течове” и пукнатини в обвивката на сградата BlowerDoor лесно се откриват и се поправят, за да няма нежелан обмен на въздух. Типичният обмен на въздуха в пасивните къщи е в порядъка 0.1-0.6h-1, което определя горната гранична стойност 0.6 h-1. Тези резултати са постигнати при предварително определено отрицателно и положително налягане от 50 Pa. (Паскал).

Изводът е елементарен: Колкото по-добре е изолирана сградата, толкова по-малко топлина се губи. 

Вентилация „Komfortlűftung”

В добре изолирани и херметизирани сгради се налага да се подобри въздухообменът за по-добри хигиенни условия, което се постига чрез проветряване. Това става най- добре със системата “Komfortlűftung”, тъй като тя може да прави следните неща автоматично: пречиства, доставя климатизиран въздух, премахва застоялия въздух. Системата работи напълно незабелязано, без течения и осигурява постоянен свеж въздух в затворени помещения.

Пасивно подгряване на свеж въздух

Ако вентилационните канали се насочат към обмена на въздуха в почвата, те могат да бъдат снабдени с термопомпа. През зимата въздухът се нагрява предварително от термосистемата, така че спестява разходи за отопление. През лятото климатичната термопомпа охлажда въздуха и предпазва от високите летни температури.

Оползотворяване на излишната топлина от отработения въздух

Оползотворяването на излишната топлина от отработения въздух става чрез смесването на свеж въздух с остатъчен, като по този начин изходящия въздух се освежава, а свежият се затопля. Това позволява най-малко 75% от изходящия и вече затоплен въздух да се използва отново.

Енергоспестяващи уреди за дома

Съвременните уреди са енергоспестяващи и се препоръчват за домакинствата на пасивните къщи. Те намаляват разходите за електричество и имат по-благоприятно въздействие върху околната среда. В допълнение енергийно ефективните уреди генерират по-малко топлина, което е благоприятно по време на високите температури през лятото.

Затопляне на питейна вода чрез възобновяема енергия

Дали ще е чрез слънчеви колектори, котле на дърва или термопомпа, затоплянето на вода по този начин спестява разходи и потребление на първична енергия.

Промишлени води

Промишлена вода е водата, използвана за прочистване на тоалетната или за напояване на тревата. Тъй като не е задължително да е питейна, може да се събира и използва дъждовна вода за тази цел.

Строителен надзор

За добри резултати се изисква добре координирано сътрудничество, и то на място. Надзорът може да гарантира добро строително изпълнение.

Има много аргументи „ЗА” пасивните къщи. Ето и най- важните:

1. Комфорт на живот. Комфорт и приятен въздух в затворени помещения.
2. Икономичност. Инвестиране в качество с ниски експлоатационни разходи на енергия.
3. Устойчивост. Висококачествен дизайн и строителство

1. Комфорт на живот

Ненадминат комфорт в Пасивната къща © Fotolia - © Patrizia TillyВ пасивната къща няма течение, тъй като тя е напълно затворена. Вградената вентилация незабележимо се грижи за комфорта в стаята, като осигурява филтриран и топъл въздух.

Чрез добрата си изолация и вентилация стените, подът, прозорците и таванът в пасивната къща са равномерно затоплени. Температурата в стаите е равномерна, за разлика от нормална къща с големи температурни разлики между стаите. За това се грижи балансираната система за регулиране на влизащия в къщата и излизащия от нея въздух, като по този начин създава перфектен вътрешен климат.

2. Икономичност

Висока ефективност чрез държавни субсидии @ Fotolia - Patriik JegenСметката е проста: малко по-високи разходи за по- добро качество, и, разбира се, намаляване на разходите за отопление. Пасивната къща е малко по-скъпа от една нискоенергийна къща, но годишните разходи за пасивната къща са с 90% по-ниски. Чрез тази си икономичност за сравнително кратко време по-високите разходи за построяването на една пасивна къща биват компенсирани. Разбира се, времето за което това ще стане, зависи от много фактори:

1. Справка (строителни стандарти, ниска консумация на енергия…)
2. Тип на къщата (еднофамилна, многофамилна, жилищна сграда…)
3. Жилищна площ
4. Опит на проектанта (обикновено първите пасивни къщи излизат най-скъпо)
5. Момент на решение за пасивна къща (колкото по-късно, толкова по-скъпо. Затова: ранно решаване!)

 

3. Устойчивост

Пасивната къща като гаранция за устойчивост © Fotolia - PakhnyushchyyКонцепцията за устойчиво развитие е получена от горското стопанство и гласи: „Грижа за горите и тяхното използване по начин и до степен такава, че те да запазват биологичното си разнообразие, производителността, капацитета на регенерация и жизнеността си”. От средата на ХХ век тя се прилага към цялата икономика.

Днес под „устойчиво развитие” се подразбира развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности. Когато строим не става въпрос само за енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии, а за общо намаляване на консумацията на невъзобновяеми ресурси.

Къщите не са нито „активни”, нито „пасивни”. Името „пасивна къща” просто казва нещо за вида на къщата, за начина, по който се отоплява, а именно – пасивно. Пасивната къща е стегната и добре изолирана, използва слънчевата светлина и топлина „пасивно” и има специална „Komfort lűftung” вентилация, с предварително затоплен (или охладен) въздух, който поддържа температурата на въздуха еднаква. Това води до целогодишен комфорт, без конвенционална „активна” климатична система.

Принцип на действие на пасивната къща © MaxMedia
Принцип на действие на пасивната къща - кликнете на линка

Историята на пасивните къщи е значително по-стара от името. Има много традиционни строителни стилове на къщи, които не се нуждаят от отопление или охлаждане. През ХХ век е имало систематичен подход, най-вече в САЩ и Скандинавските страни. Понятието „пасивна къща” се дефинира от германския строителен физик Волфганг Фейст, който също така е построил първата пасивна къща в Дармщадт през 1991. Тази къща е задала стандарта за енергийно ефективни жилища и инициира разработването на перспективна архитектура. По този начин устойчивостта се превръща във важен елемент на жилищното строителство.

Днес пасивната къща е критерий за всички други концепции в енергийно ефективното строителство. Високите стандарти не само имат огромно значение за увеличаване на енергийната ефективност, но също така подобряват качеството на проектирането и строителството.

 

Какво прави една пасивна къща такава?

Топлината на слънцето и „излъчването”

1. Енергията от слънцето. Слънчевата светлина минава през прозорците, затопля помещението и тази топлина остава в къщата възможно най-дълго време. Това се нарича „пасивна слънчева енергия”.

2. Излъчването“. Хората и електрическите уреди, напр. лампите, отделят топлина, която също остава възможно най-дълго в къщата.

Топлината остава в къщата

За да не губи топлина, къщата трябва да е добре изолирана. Това предотвратява загубата на топлина.

Приятен въздух от вентилацията

Поради херметичността си енергийно ефективните къщи се нуждаят от отдушник. Тук на помощ идва климатичната система. Тя действа така, че достатъчно въздух се филтрира и климатизира във вътрешността, а излишната влага се отстранява.

Жегата си остава навън

Изолацията срещу студа предпазва и от летните жеги. Прозорците също са важни – големината, разположението и затъмняването трябва да бъдат внимателно планирани.

Ниска консумация на енергия

Пасивната къща използва възможно най-малко енергия за отопление. След нагряването на въздуха от системата за кондициониране на въздуха не се използва енергия, докато не е нужно да се повтори загряването. Също така, за да се сведе до минимум използването на електроенергия, е добре да се използват нискоенергийни домакински уреди. За абсолютно минимализиране на енергийната зависимост енергията може да се осигурява от възобновяеми източници.

Класификация на информацията за пасивна къща

Einordung des PASSIVHAUSES in die Energieeffizenzklassen des Energieausweises © Saint-Gobain ISOVER GmbH
Енергийно ефективни класове
За да се направи пасивна къща в по-широкия смисъл, се препоръчва да се използват енергийно ефективни уреди. При тези уреди, вече в продължение на години в цяла Европа, се въвежда класификация за енергийно ефективните къщи и също за целия строителен сектор.

Въпреки че графичното представяне на класовете за енергийна ефективност за сгради е различно в страните от Европейския съюз, критериите за пасивни къщи А+ и А++ са еднакви навсякъде.

Следователно пасивната къща представлява върхът на енергийната ефективност в строителния сектор. Консумацията й на енергия е под 15 kWh/m2.

Логичното продължение е:
къща с нулево потребление на енергия и къща с нулево потребление на енергия „Плюс”

Пасивната къща почти не изразходва енергия, а това е една малка стъпка към къща с нулево потребление на енергия или къща с нулево потребление на енергия „Плюс”, които за период от една година ще произвеждат повече енергия, отколкото консумират.

Излишъкът на енергия от къща с нулево потребление на енергия „Плюс” може да бъде включен към обществената мрежа или да се използва за зареждането на електрическа кола.

Безплатен каталог

 1. Теми
 2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.