Меглена Русенова: Увеличаването на цената на електроенергията се прехвърля от болната глава на здравата

Monday, 06 October 2014 03:49

Меглена Русенова има магистърска степен по право от УНСС и професионална квалификация “Програмиране и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз” от Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. По покана на Американския Еврейски Комитет (AJC) и фондация „Фридрих Науман” през 2007 г. преминава обучение в САЩ по програма „Толерантност” за млади лидери от Източна Европа. Изпълнявала е функциите на заместник-председател на Българския червен кръст – Пловдив и главен координатор на сдружение „Юристи за граждански права”. Била е директор на Центъра за фирмен мениджмънт и юрист в адвокатска кантора „Базлянков, Станоев и Ташев”.

 

През 2001 г. е най-младият назначен заместник-областен управител в България. Впродължение на седем години – до 2009, изпълнява тази длъжност и работи за развитието и европейската интеграция на Пловдивска област. Член е на Централната избирателна комисия за избор на 41-то Народно събрание и на Централната избирателна комисия за избор на членове на Европейския парламент от Република България. В периода 2009-2011 г. е административен директор на Алфа Финанс Холдинг АД. От 2011 г. е управляващ директор на компании от ВЕИ сектора, а от 2013г. е председател на Българска Фотоволтаична Асоциация.

Госпожо Русенова, с приближаващата зима отново се заговори за увеличение на цената на тока. Макар и тя да е съизмерима с цената в други европейски държави, темата в България е особено болезнена заради ниските доходи на хората. Твърди се, че цената е толкова висока заради включването в нея на зелената електроенергия. Защо по този толкова важен въпрос не се чува мнението именно на производителите на такава енергия? Какво е Вашето становище по проблема?

Инвестициите във ВЕИ сектора в България от 2011 г. до края на 2012 г. са около 4 милиарда евро! И то инвестиции изцяло на частни инвеститори в години на тежка икономическа криза. Тези инвестиции създават модерността в българската енергетика и стимулират реформата в енергетиката така, че тя да отговори на изискванията на целия пакет политики на ЕС. Когато новото навлиза в толкова консервативен сектор на икономиката, какъвто е енергетиката, предизвиква реакцията на статуквото. Ние, инвеститорите във фотоволтаични централи,  разглеждаме себе си именно като един голям дивидент за България, модернизираме енергетиката й и създаваме условия за нисковъглеродна икономика. Нашият сектор е с голям потенциал за развитие на високотехнологични работни места и една индустрия, за която в България има предпоставки. Реакцията на статуквото, на старите взаимоотношения в енергетиката, на насложените през десетилетията корупционни практики, които са една от основните причини за тежкия дефицит в държавната енергетика, и конфликтът на интереси, констатирани в докладите и на ЕК, и на Световната банка от месец май 2013 г., са проблемите, които все още не са решени, и за които ние не виждаме никаква целенасочена правителствена политика за решаването им. Обратното, свидетели сме на публично говорене и атака срещу зелените производители. Увеличаването на цената на електроенергията се прехвърля от болната глава на здравата. Болната глава в случая е държавната енергетика – нереформирана, тежко корумпирана и затънала в конфликти на интереси, от която се източват чрез корупционни схеми пари от ремонтни програми, обществени поръчки, непрозрачно подписани договори за мегаломански енергийни проекти като Белене, Цанков камък и Южен поток. Всичко това трябва да бъде обяснено на обществото. В повечето случаи политиците отказват да признаят своите грешки и някой трябва да бъде нарочен за виновник. Ние като инвеститори във ВЕИ възприемаме себе си като най-прозрачните и чисти инвеститори не само в енергетиката, но и въобще в българската икономика. Опитите да бъдем дискредитирани чрез публично говорене в последните месеци не успяват, защото ние последователно получаваме защитата на закона. Всички ретроактивни мерки, насочени срещу нас като такси, данъци и други, биват отменени или от Българския върховен административен съд, или в последния случай от Конституционния съд, който взе безапелационно и императивно решение, с което казва, че не може да има неравно третиране на едни производители спрямо други. Отказът на министъра да изпълнява пакета политики „Климат енергетика“, отказът да се контролират екологичните технологии на конвенционалните замърсяващи производители, отказът на държавата да окаже натиск за привеждането им съгласно екологичните стандарти на ЕС, отказът да се направи проверка на високоефективното комбинирано производство, което получава не по-малка субсидия от ВЕИ – всичко това са въпроси, на които и министърът не може да даде отговор, защото няма легален отговор. Увеличаването на цената на електроенергията за българските граждани е резултат на лоши политически решения, резултат на това, че българското правителство отказва да изпълнява европейските политики в тяхната цялост. Отказът от реформи се прикрива с популизъм и говорене срещу едни частни инвеститори, а ние сме най-големият частен инвестиционен сектор въобще в българската икономика след 10-ти ноември. Ние сме  подложени на институционален тормоз. По този начин правителството прогонва и други големи инвеститори, които имат интерес, като някои големи азиатски банки за развитие, защото им показва, че тук няма стабилност, че не може да се разчита на закона, че България е нещо по-различно то ЕС.

Все пак, като говорим за цена, бихте ли обрисували с цифри какъв е делът на зелената енергия в общата цена на електроенергията, какво е съотношението във времето, привилегирована ли е зелената енергия?

Съгласно доклада на ДКЕВР от месец юли 2014 г. производството от ВЕИ в регулирания пазар съставлява 10%. Разходите за производството на тези 10 % от ВЕИ са 14 %. За сравнение производството на електроенергия от топлофикационни и заводски централи е също 10 % на регулиран пазар, но разходът за него е 20 %. Зелената енергия в никакъв случай не е тази, която тежи на обществото. Напротив. Произведената от нас електроенергия за 2013 г. съставлява не повече от 13 % от цената. Като тук са включени производството на електроенергия от фотоволтаични централи, която съставлява около 2,3 % от общо произведената енергия в България. Произведената енергия от ветроенергийни централи съставлява малко повече – около 3,5 %. Останалата част се дължи в по-малка степен на производството на малки ВЕЦ, а в най-голяма степен – 14 % – на големите ВЕЦ на НЕК. И това са проценти от производството. Целите, които ЕК е поставила на България до 2020 г. в сектор Електроенергетика, е да достигне 20,8 % от брутното вътрешно потребление. Всеки може сам да прецени какво е драстичното изоставане, което имаме в момента съгласно поставените цели по Директива 28. Неизпълнението на тези цели ще бъде санкционирано още през 2016 г., когато започва ефективният мониторинг, който е свързан както с изпълнение на процента ВЕИ в брутното вътрешно потребление електроенергия, така също и в транспорт, както и в третия сегмент – отопление и охлаждане. Ще започне ефективно замерване и на намаляването на въглеродните емисии, защото смисълът на протекционистичната политика на ЕС спрямо ВЕИ в крайна сметка е нисковъглеродна икономика и намаляване на емисиите.

Числата се третират твърде манипулативно в обществото, за съжаление и от страна на министъра на икономиката и енергетиката, извеждайки на преден план единичната цена на отделните производители, без да се посочват ефектите за обществото, които конкретните производители имат. Ето и илюстрация с цифри. В  Директива 28 има схема, която показва спестените емисии от производството на ВЕИ. Директиви 28 и 29 дават инструмент на правителствата да търгуват спестените емисии. Те казват за какво могат да се ползват приходите от тези емисии. Основно за намаляване на тежестта, която обществото плаща за зелената енергия. Една промяна на българския закон от юли месец 2013 г. гласи, че приходите от емисиите отиват в НЕК за покриване на разходите и плащанията към зелените производители. Съгласно официалния отчет и доклад на ДКЕВР от месец май тази година в НЕК за един ценови период са постъпили като приходи от търговия с емисии 240 млн. лв. Това са приходи вследствие от нашата дейност, пари, които ние сме осигурили като финансов ресурс на държавата. На второ място, друг инструмент, който се дава като възможност, по който обаче няма активна политика за неговото използване – това е статистическото прехвърляне на зелена енергия. Директива 29 дава възможност държави, които са изпълнили крайната си ли междинните си цели, да правят статистическо прехвърляне на зелена енергия. Тоест има възможност с междуправителствени споразумения България да продава зелени сертификати или статистически да прехвърля зелена енергия на държави, които не са изпълнили тези междинни цели за дял на енергия от ВЕИ. Има вече такива междуправителствени споразумения, те са пет в ЕС. Ако българското правителство действително смята, че цената от зелена енергия има голяма тежест, то това е в противоречие с факта, че то не използва активно един такъв инструмент за допълнителен приход към НЕК за намаляване на тежестта, която обществото плаща за зелената енергия.

Световната тенденция е за все по-мащабно преминаване към зелена енергия или най-малкото за нейното популяризиране. На скорошната среща в Ню Йорк, идеята на която беше постигане на напредък за ново глобално споразумение, обаче като че ли няма единомислие. Държавите с най-големи въглеродни емисии – Русия, Китай и САЩ, не са подписали последния протокол от Киото. Да очакваме ли промяна в тяхната позиция? Или поне на САЩ? Рокфелерови демонстрираха в каква посока гледат американците, като обявиха, че ще започнат да инвестират в зелена енергия. Какъв е Вашият коментар на тези актуални световни събития? Какво споразумение мислите, че ще постигне ООН в Париж през декември 2015 г.?

Аз съм с изцяло позитивни очаквания. Мисля, че парижкият форум ще бъде наистина много успешен. Ние виждаме ясна тенденция, зададена от президента Обама, и ясна политика на САЩ за масирано навлизане на ВЕИ като свръхприоритет. Само преди няколко месеца президентът Обама постави задача за 60 % използване на ВЕИ в армията. Обяви, че ще бъдат инвестирани 3 милиарда долара във ВЕИ. САЩ в момента се превръщат в едни от лидерите в света във въвеждането на ВЕИ както в електроенергетика, така и в транспорт и в отопление и охлаждане. Само преди няколко дни Китай, вероятно стимулиран от форума на ООН в Ню Йорк, заяви, че ще предприеме драстични действия за затваряне на въглищни централи и на мини. Това са предприятия, които осигуряват наистина много заетост, но явно и в Китай осъзнават, че от изоставането от световната тенденция всъщност губи икономиката. Защото в крайна сметка смисълът на ВЕИ е да създадат среда, в която икономиката да е конкуретноспособна. Ще дам конкретен пример. Лидерството на САЩ в разработването на алтернативни енергийни източници, конкретно на шистовия газ, го изведе в ситуация, в която през последните 4 години енергоизточниците в САЩ намалиха цените и отбелязаха спад с около 30 % спрямо енергоизточниците на ЕС. Това автоматично прави икономиката на САЩ по-конкурентна спрямо икономиките на ЕС. Вероятно това е и причината Китай също да обяви, че тръгва в посока на масовото навлизане на ВЕИ и постигане на конкретен дял до 2020 г., мисля, че е 30 %. Новият председател на ЕК Жан-Клод Юнкер, който представи на 15-ти юли своята визия за развитието на ЕС за мандата на следващата комисия, в частта за енергетиката категорично постави задачата в края на мандата на новата ЕК Европа да бъде световен лидер в областта на ВЕИ, защото това е пътят за постигане на конкуретноспособност на европейската икономика  като цяло. Статистиката е абсолютно категорична, че в държавите-членки на ЕС, които имат по-голям дял на ВЕИ в електроенергетиката, има намаляване на цената на електроенергията. Това беше потвърдено и от еврокомисаря по климата Кони Хедегор, която беше в България преди два месеца. Този опит трябва да бъде проучен от българските политици, които трябва да се освободят от зависимостите си, от корупционните практики, които ги обвързват със собственици на конвенционални централи, и наистина да работят в името на националния интерес. Срещата на ООН за пореден път показа, че светът се движи напред, а България – назад.

Смята се, че петролните запаси ще свършат след около 50 години. След това така или иначе цялата икономика ще трябва да разчита на друг вид енергия. Защо в такъв случай държавите и политиците са с толкова къс мироглед?

Нещата се промениха. Срещата на ООН в Ню Йорк показа, че световните лидери вече са поставили като първа точка в дневния ред борбата с климатичните промени. Виждаме, че най-големите финансови институции мощно финансират инвестиционни проекти във ВЕИ и това вече е тенденция в целия свят, включително и в Африка.

Какви са актуалните въпроси и проблеми, по които работи БФВА?

Нашата задача е да продължим да развиваме фотоволтаичната индустрия в България, защото нашата страна е държавата с най-добри климатични предпоставки за развитие на фотоволтаична индустрия.

Наистина ли е с най-добри климатични предпоставки? Спрямо кои държави?

Спрямо дори Гърция, защото там например средната температура е по-висока от тази в България, което не благоприятства производството. България е едно от най-добрите места в Европа, да не кажем дори най-доброто, за развитие на фотоволтаична индустрия. Сметките показват, че ако инсталираме още около 300 мегавата възобновяеми източници, ще се намали и цената към крайните потребители. От друга страна, тъй като нашите договори са гарантиращи инвестицията с двайсетгодишен срок, практически ние се явяваме един стабилизиращ елемент за двайсет години напред в цената на електроенергията. Няма други производители, които да могат да гарантират, че в следващите двайсет години тяхната цена няма да се увеличи, а напротив. Нужен ни е растеж. На този фон ДКЕВР трета поредна година обявява нулева година, тоест отказва да присъединява нови мощности от ВЕИ.

 

Може да участвате с коментари на нашата Фейсбук страница. Нека заедно създадем форум, където всеки може да зададе въпрос, да дискутира/коментира статиите или просто да сподели опит. https://www.facebook.com/pages/Passive-PLUScom/524170124362867?ref=hl

Rate this item
(0 votes)
Read 974 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Безплатен каталог

10-та международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

  1. Теми
  2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.