Янко Петков: Колкото е по-добър коефициентът на профилната система, толкова е по-добър целият прозорец

Thursday, 09 April 2015 00:00
инж. Янко Петков инж. Янко Петков

Инж. Янко Петков завършва Лесо-техническия университет в гр. София през 1996 г., специалност магистър по механична технология на дървесината.През 2008 г. създава фирма "J&M engineering", която ръководи и до днес. Фирмата е представител за България на словенската фирма за производство на дървена дограма JELOVICA. Дейността на "J&M engineering" се състои в консултации, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на дървена дограма, слънцезащити, интериорни врати и други решения, свързани с интериора и екстериора на сградите.През 17-годишната си практика реализира редица проекти с дървена дограма JELOVICA, като хотелски комплекс "Хелена ризорт" (сграда на годината 2004 г. и "Зелен медал" от Английския туроператор „Томсън“), комплекс "Сънсет Ризорт" – Поморие, Парк-хотел "Пирин", Сандански , жил. комплекс "Флора Парк"– София, "Гардения"– София, множество фамилни къщи по проекти на известни архитекти и др., с общ обем от около 80 000 м2 дограма.

Колко е важна дограмата в една сграда и в тази връзка как и по какви критерии е удачно да се избере дограма за дадена къща?

Доколкото си спомням, дограма е турска дума и означава "як, издръжлив". Най-общо казано, това са прозорците, вратите и всички елементи, които са монтирани в строителните отвори на сградите и ни осигуряват естествена слънчева светлина, достъп на атмосферен въздухи възможност за преминаване от едно помещение в друго. По-значително внимание би трябвало да обърнем на прозорците, тъй-като те са пряко свързани с енергийната ефективност на всяка сграда и комфорта на обитаване в нея. Прозорците най-често са динамични конструкции отварят се и в същото време трябва да са устойчива преграда, изолираща ни от атмосферните влияния, тъй като климатът в България е умерено-континентален и имаме изразени четири сезона.

Важни критерии при избор на прозорци за дадена сграда са следните:

енергийна ефективност (икономия на енергия) всяка къща консумира определено количество енергия, за да осигури комфорт на обитаване. Добрите прозорци намаляват разходите за отопление и охлаждане, като мярка за това е коефициентът на топлопреминаване Uw колкото неговата стойност е по-малка, толкова прозорецът е по-добър;

дълготрайност - дълъг срок на експлоатация без влошаване качеството на употреба. Постига се при здрава конструкция, качествен обков и уплътнения, стъклопакети с най-добри параметри и възможност за поддръжка. Избирайки прозорци за дома си, не трябва да забравяме, че ще ги използваме с години;

екологичност (полза за здравето) в нашето съвремие повече се говори за екология, отколкото да има реални действия. Не бива да пропускаме, че, произвеждайки и употребявайки един продукт, това изчерпва природен ресурс и е пряко свързано със средата, в която живеем, т.е. с нашето здраве. Единственият природен материал е дървото възобновяем, растейки произвежда биоресурс, не отделя вредни емисии (например PVC ), не е електростатичен, по-чисти производствени процеси, безопасен за здравето;

осветеност (площ на прозорците) зависи от архитектурния проект. Разпределянето на прозорците като площ от стените осигурява необходимата осветеност и възможност за използване на слънчевата енергия през хладните и студени дни. Стъклопакетите с нискоемисионни стъкла (Low-e) и Argon осигуряват пропускане и задържане на енергийния поток в помещенията;

отваряемост – отварянето на прозорците дава възможност за проветряване и естествен контрол на влажността в помещенията. Представете си, отивате на хотел в планината и не можете да си отворите сутрин прозореца, за да се проветри дори за 10 минути. Не е вярна и представата, че в пасивните къщи прозорците не трябва да се отварят.

Каква е разликата между обикновената дограма и дограмата за пасивни сгради?

Аз деля дограмите на три типа – конвенционални, тези които най-масово се използват, но са вече остарели, дограми за ниско енергийни сгради и следващият най-висок клас са дограмите за пасивни сгради. Дограмата за пасивни сгради е тази, която трябва да отговаря на определени стандарти по Passive House Institute в Дармщат. Пасивната сграда трябва да е така проектирана, позиционирана на терена и направена от съответните материали, че да има нулево енергийно потребление или пренебрежимо малка необходимост от ползване на външни енергийни източници. Прозорците за пасивни сгради трябва да имат коефициент на топлопреминаване Uw<0,8 W/m2K. Това е възможно при коефициент на стъклопакета Ug=0,5 (0,6) W/m2K. Погрешно е, когато се дава коефициент самоU, без да се упоменава точно кой от двата се има предвид. Качествените стъклопакети лесно постигат добър коефициент Ug, ностъклопакетите не се употребяват самостоятелно, а са част от целия прозорец. Профилната система е слабото място, нейният коефициент Uf е по-лош. Колкото е по-добър коефициентът на профилната системаUf≤1,0 W/m2K, толкова е по-добър целият прозорец. Съвременните прозорци за пасивни сгради постигат коефициент Uw=0,65 W/m2K. Стремежът е да се направи профилна система, чийто коефициент е един и същ с този на стъклопакета. Това са прозорците за пасивни сгради.

На пазара вече има дограми, които "произвеждат" енергията, нужна за отоплението на сградата. Бихте ли ни разказали повече за тях и за какви случаи са подходящи?

Самите прозорци не са автономен енергоизточник, идеята е да се контролира енергийния поток на слънчевата светлина (SF - соларен фактор = енергопропускливост) или по възможност да се преобразува. Това се осъществява чрез конфигуриране на стъклопакети от модифицирани стъкла със селективен слой общо наричани "енергийни". Нискоемисионното стъкло е модифицирано с йонизирано покритие и има свойството да пропуска и задържа инфрачервената светлина (топлината) вътре в помещението, топлоизолационен двукамерен стъклопакет с две нискоемисионни стъкла засилва този ефект. При достатъчно голяма площ на прозорците, определена ориентация на сградата и достатъчно слънцегреене в сградата се акумулира топлина. Нискоемисионният слой е с определени фиксирани показатели на селективност и те не могат да се контролират в горещи дни и активно слънцегреене, тези стъклопакети създават парников ефект. Този "вреден" ефект налага производството на стъкла с друг тип покритие, например SGG_Planiterm-4S или Guardian CGS или Stopsol. В последните години се говори за стъклопакети с отопляема камера или такива с активен контрол на соларният фактор, т.е. при промяна на енергийния поток в зависимост от слънцегреенето, показателите на стъклото да се променят. Разработени са и технологии "прозрачни соларни клетки ", които превръщат слънчевата светлина в електричество, намалявайки енергийния поток, когато е необходимо така наречените " умни" прозорци, но все още не са намерили масова употреба в "стандартните" прозорци. За активния контрол на соларният фактор се говори отскоро, но технологиите са разработени отдавна – през 60-70-те години с развитието на космическите технологии. Днес Stopsolстъклата се ползват масово за окачени фасади.

Значи в производството на дограми вече се използват космически технологии. Прави ли се това и у нас?

"Космически" условно казано. В България за производство на стъклопакети се използват същите плоски стъкла, които се ползват и в Европа. От тази гледна точка ние не сме изостанали, по скоро е въпрос на контрол на качеството. Доколкото зная, на Европейския пазар лидерите в производство на плоско стъкло са три и качествата на различните видове модифицирани стъкла са съпоставими.

Продавате и монтирате на нашия пазар дограма, произведена в Словения. Не се ли произвежда и у нас висококачествена дограма? Каква е причината това да не се случва – не работим качествено, нямаме необходимата техника или е скъпо и не се търси?

Ние не просто продаваме дограма, ние се занимаваме с комплексен инженеринг. Търговската сделка е просто понятие договаряне на условия, качество на продукта и финансиране. Това може да се случи на един разговор за половин час. Покупко-продажбата е бърза и лесна дейност, докато при инженеринга има дълъг път за извървяване. Проблемът е в това, че при проектирането не се задават достатъчно добри параметри за енергийна ефективност – такива, на каквито трябва да отговарят прозорците примерно след десет години или при зададени такива те не винаги се спазват по време на строителството. За мен е неразбираемо на обществена сграда, например на училище, което е реновираноскоро, да се монтират нови прозорци с коефициент на стъклопакетите Ug=2,5 , при положение, че който и да е производител на стъклопакети в България лесно може да произведе пакет с коефициент Ug=1,1. Разликата в цената ще се изплати още през първия отоплителен сезон. В България може да се произвежда висококачествена дограма, има необходимата за това техника, въпросът е дали има устойчив контрол на качеството и дали като потребители разбираме, че когато инвестираме, трябва да гледаме в бъдещето.

Като експерт по дограми, каква е дограмата във Вашия дом и какво означава за Вас изразът комфорт на живот?

Дограмата вкъщи е дървена „Jelovica“ и е най-обикновен трислоен профил с дебелина 68 мм. Стъклопакетът е 24 мм 4_Float/16_Argon/4_Low-e с Ug=1,1 и вътрешно нискоемисионно стъкло. През 2007 г. подмених старата дървена дограма от 1960 г. (47 г. експлоатация). Дограмата е дървена, тъй като все пак съм инженер по механична технология на дървесината и, надявам се, съм успял да популяризирам дървената дограма в България. Реализирал съм над 80 000 кв.м. дограма, което ще рече примерно около половин милион РЗП.

Rate this item
(4 votes)
Read 4664 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Безплатен каталог

10-та международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

  1. Теми
  2. Популярни

Абонирайте се за бюлетин

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Мултибетон - Система за р…

Мултибетон - Система за реновация

СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПОВЕЧЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЖИЛИЩА В ЕВРОПА ЩЕ БЪДАТ РЕНОВИРАНИ ПРЕЗ С...

Без компромис с дограма о…

J&MengineeringLTDе представител за България на словенската фабрика JELOVICA - един от во...

Trespa Meteon-авангардни …

Trespa Meteon-авангардни решения за вентилируеми фасади

От мечта към реалност Архитектурата ни предоставя възможност да мечтаем. Да прокарваме вр...

Вашият дом по програма за…

Вашият дом по програма за енергоефективни къщи от Ytong

Маршрутът към вашия Нов Дом 1.ИЗБОР НА ПРОЕКТ Харесайте проект за Вашия парцел Сключете ...

Зелени покриви от фирма „…

Зелени покриви от фирма „Index”

ПОКРИВ – ГРАДИНА - естетично и надеждно решение за плоски покрив Хидро и топлоизолационен д...

Двупластова битумна хидро…

Двупластова битумна хидроизолация за обърнат покрив с мембрани на фирма „Index”

ОБЪРНАТ ПОКРИВ – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви Хидро и топлоизолационен...

Съвременни енергоефективн…

Съвременни енергоефективни продукти за зидария и изолации

Чудите се от какво да бъдат направени стените на вашия дом? Искате да имате ниски сметки за ...

МУЛТИБЕТОН - показатели з…

МУЛТИБЕТОН - показатели за качество

Повече от 40 години МУЛТИБЕТОН е пионер в масовото производство на модерно подово отоплени...

Стирофом-официален партнь…

Стирофом-официален партньор на МОК

Запознайте се с Dow Chemical Company – компанията дълголетник с младежки хъс и предприемчиво...

Последвайте ни

Passive-PLUS.com е предназначен за всички, които планират или започват ремонтни дейности на съществуващи къщи и сгради или стартират строителство на нов дом.